นโยบายการคืนเงิน

หากท่านไม่ได้รับความพึงพอใจ อาทิ สินค้าอยู่ในสภาพเสียหายหลังจัดส่ง เราจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ตามนโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้าที่ระบุไว้ หากท่านต้องการขอคืนเงิน กรุณาส่งอีเมลไปที่ support@39degreesouth.com พร้อมภาพถ่ายความเสียหาย/ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสินค้า เราจะทำการตรวจสอบและดำเนินการคืนเงินให้ท่านต่อไป

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริการและผลิตภัณฑ์ เรานำข้อมูลที่อยู่จัดส่งสินค้าและใบวางบิล รวมถึงอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ของท่านไปใช้เพื่อจัดส่งสินค้าให้กับท่าน ในกรณีที่เกิดความล่าช้าหรือความผิดพลาดขึ้น เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อกับท่านเพื่อแจ้งและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด เราจะเก็บข้อมูลนี้เป็นความลับอย่างปลอดภัยเมื่อท่านใช้บริการของ 39 Degrees South โดยจะไม่มีการแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานหรือองค์กรใด หากไม่มีการเข้าใช้งานบัญชีของท่านเป็นเวลาเกินกว่า 2 ปี เราจะทำการลบข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนตัวภายในโปรไฟล์บัญชีของท่านที่หน้าเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา

thไทย
เลื่อนขึ้นข้างบน